Healingstudie
Välkommen
Lilian Nordström
Forskning Akademiska Sjukhuset Uppsala
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera
Sid 2
Sid 3

 

Deltagarna fotograferades med en värmekamera, FLIR One före

påbörjad Healingbehandling samt 15 min efter Healingbehandling

för att mäta effekten av healing på blodcirkulationen.

Delar av resultatet finns att se på de färgbilder som finns i figur 1 till 8.

           

       Figur 1 Deltagare A   

      Behandlingstillfälle 1 

      Bild före behandling

              Figur 2 Deltagare A

              Behandlingstillfälle 1

              Bild efter behandling

Deltagare A har värk i bröst och rygg samt i vänster arm vilket medfört problem med sömnen.
Hon har haft problem med hjärtat samt en insatt pacemaker som gett komplikationer.
Efter den första behandlingen har cirkulationen ökat vilket kan ses på dom ljusare partierna.

______________________________________________

 


 

          

       Figur 3 Deltagare A

      Behandlingstillfälle 5

       Bild före behandling

               Figur 4 Deltagare A

              Behandlingstillfälle 5

              Bild efter behandling

5 veckor har gått och 5 behandlingar har genomförts. Cirkulationen har successivt ökat och lett till en
allmänt högre temperatur i ryggen innan behandling samt en klart höjd temperatur efter healingbehandling.

Deltagaren har inte längre värk i bröstet och kan röra vänster arm nästan obehindrat samt har ökat sömnen
från 2 – 3 timmar till 5 – 6 timmar per natt. Konsumtionen av värktabletter har i princip upphört.

_____________________________________________

 

 

    

         Figur 5 Deltagare B                           Figur 6 Deltagare B

        Behandlingstillfälle 1                         Behandlingstillfälle 1

        Bild före behandling                          Bild efter Behandling

 

Deltagare B har reumatisk värk sen 20 år tillbaks med försämrad cirkulation i höft, ben och fötter.
Redan efter den första behandlingen har cirkulationen ökat i benen vilket syns på dom ljusare områdena.

____________________________________________________

 

 

    

         Figur 7 Deltagare B                            Figur 8 Deltagare B

        Behandlingstillfälle 5                         Behandlingstillfälle 5

        Bild före behandling                          Bild efter behandling

 

5 veckor har gått och 5 behandlingar har genomförts. Cirkulationen har successivt ökat och lett till en
allmänt högre temperatur i benen innan behandling samt en kraftigt höjd temperatur efter healingbehandling.

Deltagaren har efter 5 veckor betydligt mindre värk i ben och höft vilket lett till en minskad konsumtion av
värktabletter. Samtidigt har ökningen av cirkulationen medfört att dom tidigare alltid kalla fötterna nu
är varma. Rörligheten i ben och höft har successivt förbättrats och därmed också balansen.

                                                                                                                           
Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38