Healingstudie
Välkommen
Lilian Nordström
Forskning Akademiska Sjukhuset Uppsala
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera
Sid 2
Sid 3

 

En studie i 5 veckor med 5 deltagare.

 

 

100 minuter av en människas tid.

 

 

                                           Lilian Nordström

       Lilian Nordström

  Ansvarig för studien

För 20 år sedan genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala ett pilotprojekt med Healing som behandlingsmetod i tillägg till den ordinarie behandlingen på patienter med lungcancer.

Precis som i denna studie användes då en värmekamera för att se om blodcirkulationen förändrades.
Healingmetoden som användes då som nu är Rindstam-metoden.
Nedan är 2 av dom bilder som togs under Pilotprojektet.

     
Bild innan Healingbehandling          Bild efter Healingbehandling

Sedan dess har det inte hänt så mycket med healingen som alternativ behandlingsmetod inom Svensk sjukvård.
Sverige är i dag ett av få länder som inte har anammat Healing.
Förhoppningsvis kan denna studie återuppliva intresset och nyfikenheten så att vi som är bosatta i Sverige kan få ta del av Healing som ett komplement till den ordinarie sjukvården.

Under 5 veckor har en studie genomförts med Healing som behandlingsmetod.

5 personer med symptom som värk och sömnsvårigheter har deltagit.
Syftet har dels varit att visa på hur cirkulationen påverkas av healing samt om förändringar i livskvalitet kan påvisas.

Dels att få i gång ett tillräckligt stort intresse så att forskning i större skala kan komma till stånd.
Samtliga deltagare i studien är kvinnor i åldrarna 40 till 65 år.

  Deltagarna fick healing en gång i veckan i

     5 veckor.Behandlingen genomfördes i

behandlingsrum i Hökarängen.(Friskvård för Dej)
  Healingbehandlingen utfördes på kroppen

efter ett schematiskt mönster under 20 min.

Den specifika healingmetoden som använts

     i detta projekt är Rindstam-metoden.                                     

Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38