Healingterapeututbildning
Welcome
Lilian Nordstrom
Research
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera

              BAKGRUND/HISTORIK

Utbildningen bygger på National Federation of Spiritual Healers- (NFSH) grundutbildning för healers i England.

 

Den ger dej en baskunskap inom healing, anatomi, fysiologi och psykologi.


Healing är sedan många år tillbaka en del av den engelska sjukvården. Sedan några år så också i vårt grannland Norge.
I Sverige är healing ännu så länge inte en del av sjukvården.
Målet är att inom en snar framtid med denna utbildning som grund få healing godkänt som ett komplement till den ordinarie sjukvården.
Ett stort steg närmare ett samarbete har naturligt infunnit sig i och med Socialstyrelsens Godkännande av Healing-utövande för legitimerade läkare.

 

Healingterapeut

utbildningen

 

                    

 

                    STUDIEPLAN

 

 

       Kursen är upplagd i 5 separata block.

 

                     Schema är som följer:


Block 1: Fredag - Söndag 3 Dagar

 

Block 2: Fredag - Söndag 3 Dagar

 
Block 3: Fredag - Fredag 8 Dagar

  

Block 4: Fredag - Söndag

 

Block 5: Fredag - Söndag


Föreläsningar inom anatomi, fysiologi och psykologi är ledda av leg. sjuksköterska

samt leg. psykolog.


Kursen omfattar även självstudier i såväl teori samt praktik.


Skriftliga prov hålls i Block 4.

 

Under rådande omständigheter har nästa Healingterapeut-utbildning och dess genomförande pausats.

Vår förhoppning är att den inom en snar framtid

skall  återupptas.

 

 

KURSINNEHÅLL

 

 • Healing
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Psykologi
 • Meditation
 • Stresshantering
 • Chakrasystemets betydelse
 • Grunderna för Energikroppen
 • Sjukdomens betydelse
 • Distanshealing
 • Aurahealing
 • Akupressur
 • Rindstam metoden
 • Färgernas betydelse
 • Etik o Moral
 • Kvacksalverilagen

 

KOSTNAD

 

 

34000:- inkl. moms.  Betalning av hela beloppet.

36000:- inkl. moms. Delbetalning (2 ggr)

 

Kost och Logi samt kurslitteratur bekostas av resp. kursdeltagare.

Kaffe/The samt lättare förfriskning finns att tillgå och är
inkluderat i kurspriset.

 

KURSLITTERATUR

 

Dessa böcker bör införskaffas och tas del av innan kurs-start:

 

Bertil o Gun Sonesson:

Människans anatomi och fysiologi

Barbara Brennan:

Hands of Light

 

KONTAKT

 

Intresse-anmälan  enklast till:

 

 lilian.rindstam@telia.com

Alt. på tel:

070-756 83 69

 

 

Varmt Välkommen

Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38