Healingstudie
Welcome
Lilian Nordstrom
Research
Healingterapeututb.
Healingstudie
Healingterapeuter
Healingstudie med Värmekamera

 Healingstudie omfattande 5 veckor på personer med Höft- och Knäproblem. Dokumenterad med värmekamera.

  Vill du vara med och hjälpa till med ett projekt där målet är att få Healing godkänt som en del av Svensk sjukvård?

 

  

Hösten 2017 startar ett projekt med Healing som behandlingsmetod på personer med

höft- och knäproblem.

25 personer kommer under 5 veckor att få Healingbehandling 1 gång per vecka för sina besvär.

 

Den Healingmetod som kommer att användas är Rindstam-metoden.

 

Samtliga deltagare i studien kommer att få dokumentera sina upplevelser genom att fylla i en Livskvalitetsenkät; EORTC-QLQ-C30 före, under samt efter studiens genomförande.

  

Bild-dokumentation kommer att ske med hjälp av värmekamera FLIR One för att bättre se vad som sker med blodcirkulationen i höft och knä. Även det sker före, under samt efter studien.

 

 

Nedan visas några exempelbilder tagna med värmekamera före samt efter Healingbehandling från en tidigare gjord mindre studie.

Studien i sin helhet finns att beskåda under fliken

"Healingstudie med värmekamera"

 

                    Bild 1                                   Bild 2

                        

           Värmekamerabild före                Värmekamerabild efter

              Healingbehandling                      Healingbehandling

 

 Bild 1 är tagen före första behandling och bild 2

efter 5 veckor med totalt 5 behandlingar.

Dom mörka partierna på bilderna är kalla områden med låg cirkulation medans dom ljusa partierna är varma områden med hög cirkulation.

Personen på bild 1 o 2 har innan första behandlingen värk i höft och ben med försämrad rörlighet och alltid kalla fötter.

Efter den 5:e behandlingen har värken minskat betydligt, rörligheten ökat och dom förut kalla fötterna är nu varma.


¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 

                    Bild 3                                    Bild 4

        Foten före Healing           Fot efter Healingbehandling

           Värmekamerabild före                Värmekamerabild efter

              Healingbehandling                      Healingbehandling

 

Personen på bild 3 och 4 har under lång tid haft dålig cirkulation i fötterna vilket medfört att dom alltid
varit kalla. Känseln har varit försämrad och så även balansen.

Efter 5:e behandlingen är cirkulationen kraftigt förbättrad, fötterna är nu varma, känseln tillbaks och balansen
förbättrad.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 

 

Syftet med den nya studien är att visa på fördelarna

med Healing där man på kort tid kan förbättra

Livskvaliten och minska besvär.

 

Studien i sin helhet kommer efter genomförandet att presenteras för Socialstyrelsen som ett led i att Sverige ska följa vårt grannland Norge och godkänna Healing.

 

    ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

 

 

Vad kan Healing göra inom sjukvården? 

 

 Healing minskar smärta o värk, reducerar stress och oro, påskyndar sårläkning och hjälper kroppen att snabbare återhämta sig.

 

 

Lilian Nordström

Projektansvarig

 

Anders Nordström

Anders Nordström Webbansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad
27/01/2021 22:38